Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    muzika

   Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos muzikos skyriuje mokosi 172 mokiniai iš Jurbarko miesto ir rajono. Muzikos skyriuje mokiniai gali išmokti šių specialybių: fortepijono, smuiko, kanklių, akordeono, pučiamųjų instrumentų (saksofono, trombono, klarneto, baritono, tūbos, trimito, fleitos) ir chorinio dainavimo. Mokslas trunka 6 metus. Vykdomos dvi ugdymo programos: pradinio ugdymo programa trunka trejus metus, pagal kurią mokomi 1 - 3 klasių mokiniai ir pagrindinio ugdymo programa, kuri trunka taip pat trejus metus, pagal kurią mokomi 4 - 6 klasių mokiniai. Be specialybės muzikos skyriaus mokiniai mokosi muzikinio rašto pažinimo ir solfedžio. Mokiniai specialybės ir solfedžio pamokas turi du kartus per savaitę. Nuo 2 klasės smuiku, kanklėmis ir pučiamuoju instrumentu besimokantys groti mokiniai gali pasirinkti antrą papildomą instrumentą. Akordeonistai antrą instrumentą renkasi nuo 3 klasės. Visų specialybių šeštokai lanko muzikos istorijos pamokas. Meno mokykloje mokiniai turi galimybę pasirinkti ne tik antrą papildomą instrumentą, bet ir vieną iš mokykloje esančių kolektyvų: mokyklos jaunių chorą, kanklininkių, skudučių ar smuikininkų ansamblius, liaudiškos muzikos kapelą "Mituvėlė", pučiamųjų instrumentų orkestrą "Šventė". Visi meno mokyklos kolektyvai puikiai atstovauja mokyklai įvairiuose renginiuose, festivaliuose, koncertuose, vykstančiuose mokykloje, Jurbarko mieste, šalyje ir daugelyje užsienio šalių.

   Meno mokyklos mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečių pabaigoje vyksta mokinių žinių patikrinimas akademinių koncertų ir egzaminų metu. Trečiokai II  pusmečio pabaigoje laiko keliamuosius specialybės ir solfedžio egzaminus, mokyklos absolventai laiko baigiamuosius specialybės ir solfedžio egzaminus.

   Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir išlaikę keliamuosius egzaminus, gauna nustatyto pavyzdžio mokyklos programos baigimo pažymėjimus. Meno mokyklos absolventams įteikiami Lietuvos švietimo ministerijos nustatyto pavyzdžio mokyklos baigimo pažymėjimai.


 
renginiai
Puslapiai: [1] |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13|