Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    Dailė

 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės  skyrius dar labai jaunas, įkurtas tik 2007 metais. Šiuo metu jame  mokosi 60 mokinių iš Jurbarko miesto ir rajono. Mokslas trunka 7 metus. Vykdomos dvi ugdymo programos: pradinio ugdymo programa, trunkanti trejus metus, pagal kurią mokomi 1 - 3 klasių mokiniai ir pagrindinio ugdymo programa, kuri trunka ketverius metus, pagal kurią mokomi 4 -7 klasių mokiniai. Pirmus trejus metus mokiniai mokosi grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos.  4 - 7 klasių mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos, dailėtyros ir erdvinės plastikos. Pamokos vyksta tris kartus per savaitę. Gabiausi dailės skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose, meninėse akcijose, vykstančiuose mokykloje, Jurbarko mieste, šalyje ir užsienyje. Vyksta į pažintines ekskursijas, susitinka su įdomiais menininkais.

   Dailės skyriaus mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečių pabaigoje vyksta mokinių žinių patikrinimas - darbų parodos. Trečiokai II pusmečio pabaigoje laiko keliamuosius egzaminus, o šeštokai daro diplominį darbą.

   Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir išlaikę keliamuosius egzaminus, gauna nustatyto pavyzdžio mokyklos programos baigimo pažymėjimus. Meno mokyklos absolventams įteikiami Lietuvos švietimo ministerijos nustatyto pavyzdžio mokyklos baigimo pažymėjimai.

    Iš dailininkų gyvenimoPuslapiai: [1] [2]


 
renginiai
Puslapiai: [1] |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13|