Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

     Kviečiame mokytis mūsų mokykloje!

2020-05-21

Kviečiame nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokytis mūsų mokykloje!

 

Galite pasirinkti fortepijono, akordeono, smuiko, kanklių, trimito, klarneto, saksofono, tūbos, eufonijos, althorno, chorinio dainavimo (su fortepijono pamokomis), solinio dainavimo, dailės ir šokio klasę.  Pasirinktą klasę nurodykite prašyme.

Tėvų (globėjų/rūpintojų) užpildytus, skenuotus ar fotografuotus ir parašais patvirtintus prašymus iki 2020 m. birželio 4 d.  siųskite elektroniniu paštu info@jurbarkomenomokykla.lt Priėmimas vyks 2020 m. birželio 4 d. nuo 15 val. iki 18 val. Su kiekvienu iš Jūsų susisieksime prašyme nurodytu telefonu ir suderinsime atvykimo laiką.

Prašymo formą rasite meniu skiltyje „Prašymo forma“.

Asmens duomenys bus tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

 

Džiaugsimės jei prisijungsite prie mūsų!


     Jurbarko rajono savivaldybės informacija

2020-05-20

   

Mokslo metai visose rajono mokyklose baigsis tuo pačiu metu:

1–4 klasių mokiniams mokslo metai baigsis birželio 4 d. (iki birželio 1 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu, nuo birželio 1 iki 4 dienos bus vykdomos konsultacijos).
5–10 ir I–III gimnazijų klasių mokiniams mokslo metai baigsis birželio 18 d. (iki birželio 12 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu, nuo birželio 12 iki 18 dienos bus vykdomos konsultacijos).
IV gimnazijų klasės mokiniams mokslo metai baigsis gegužės 22 d.
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokslo metai baigsis gegužės 31 d.

 


     Informacija

2020-04-20


Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

Gyvename sunkiu, pilnu iššūkių laikotarpiu. Dėl paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 31 d. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. Kad šiomis pasikeitusiomis ugdymo ir ugdymosi sąlygomis ugdymo procesas vyktų sklandžiai, susitelkime visi - mokytojai, mokiniai, tėveliai, administracija.

Iškilus klausimams tėveliams dėl ugdymo nuotoliniu būdu jums gali padėti ir pagrindinio, ir kitų dalykų mokytojai bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Monika Buitkuvienė el. p. mbuitkuviene@gmail.com; tel. 8 618 44753;

Dėl mokesčio už mokslą konsultuoja vyriausioji buhalterė Rasa Laskevičienė el. p. buhalterija@jurbarkomenomokykla.lt; tel. 8 447 71334;

Dėl meno mokyklos veiklos visada galima konsultuotis su mokyklos direktore Loreta Ševeliene

el. p. direktor@jurbarkomenomokykla.lt; tel. 8 447 54003;

Bendrą informaciją suteiks sekretorė Edita Balšaitienė el. p.  info@jurbarkomenomokykla.lt;

tel. 8 447 71334

Linkiu Jums visiems ištvermės! Saugokite save ir būkite sveiki!

Direktorė Loreta Ševelienė     Mokestis karantino metu

2020-04-10


Jurbarko rajono savivaldybės informacija

Svarbi žinia tėvams, kurių vaikai lanko rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas, yra ugdomi Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje ir Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre.

 Savivaldybės taryba balandžio 9 d. posėdyje priėmė sprendimus, kad nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą mokėjimo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose, už ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje ir Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre tėvai atleidžiami „nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba karantino laikotarpiu, jei tuo metu ugdymo procesas negali vykti mokiniams dalyvaujant fiziškai ugdymo veiklose.“

 Nuspręsta, kad atlyginimas už vaikų išlaikymą ir ugdymą bus neskaičiuojamas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytos karantino pradžios, tai yra nuo kovo 16 d.

Tiems, kurie už kovo mėnesį jau sumokėjo visą sumą, mokėjimai bus perskaičiuoti ir permokėta dalis bus grąžinta.
 
artimiausi renginiai
renginiai