Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    Veiklos sritys > Tautiniai instrumentai ir akordeonas

  • Audrius Daučianskas - akordeono vyr. mokytojas. Metodinės grupės pirmininkas.
  • Valda Vasiliauskienė – kanklių vyr. mokytoja
  • Rima Balčiūnienė - kanklių mokytoja metodininkė
  • Laurynas Antanaitis -  akordeono vyr. mokytojas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tautinių instrumentų ir akordeono skyriuje dirba keturi mokytojai. Jau daug metų mokykloje gyvuoja skudutininkių ansamblis ir kanklių ansamblis „Smilga”. Abu kolektyvai daug koncertuoja, dalyvauja respublikinėse dainų šventėse. 

Jauni, perspektyvūs akordeono klasės mokytojai. Abu jie  aktyviai dalyvauja mokyklos koncertiniame gyvenime ir augina būrį mokinukų. Džiaugiamės sėkmingai organizuojamomis mokinių vasaros kūrybinėmis stovyklomis.


Tautinių instrumentų ir akordeono skyriuje siūlome mokytis pagal kanklių arba akorddeono formalųjį švietimą papildančias programas. 


 FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  KANKLIŲ

PRADINIO UGDYMO PROGRAMA

·        Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.

·        Programos trukmė – 4 metai.

·        Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.

·        Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.

Gebėjimai

Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti naudojant muzikos instrumentą.

Taisyklingai sėdint išgauti kokybišką garsą.

Atliekant kūrinius laikytis tempo, dinamikos, artikuliacijos nuorodų.

Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose muzikiniuose, meniniuose, kultūriniuose renginiuose.

·        Kūrinių skaičius per mokymosi metus:

Muzikos instrumentas

Mokymosi metai

Kūrinių skaičius per mokymosi metus

 

Stambios formos kūriniai

 

 Polifoniniai kūriniai

Pjesės, dainos

Etiudai

Gamos

Savaitinės valandos

Kanklės

1

8–10

2

-

1

2-4

1-2

1-2

4-6

2-4

2–4

2

 

PAGRINDINIO UGDYMO  PROGRAMA

·        Pasirinkti programą gali mokiniai, baigę formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą.

·        Programos trukmė – 4 metai.

·        Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė.

·        Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.

·        Programą įgyvendinantys mokytojai privalo turėti mokytojo kvalifikaciją.

·        Muzikavimo veiklos sritys:

1. muzikavimo technikos įvaldymas;              

2. muzikos kūrinių interpretavimas;

3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

Gebėjimai

Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius.

Tobulinti garso išgavimo įgūdžius.

Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose

·        Kūrinių skaičius per mokymosi metus:

Muzikos instrumentas

Mokymosi metai

Kūrinių skaičius per mokymosi metus

St. formos kūriniai

 Polifoniniai kūriniai

Pjesės, dainos

Gamos

Etiudai

Kanklės

5 -8

1–2

1–2

2–3

2–4

2–4

 

·        Mokiniai skatinami groti ansambliuose.

·        Ansamblio dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį.

·        Be pagrindinio instrumento mokiniai mokosi solfedžio, chorinio dainavimo, o nuo 5 kl. muzikos istorijos. Plačiau apie tai galima sužinoti meno mokyklos ugdymo plane. 

 FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  AKORDEONO 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMA

·        Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.

·        Programos trukmė – 4 metai.

·        Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.

·        Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.

 

·        Muzikavimo akordeonu dalyką sudaro trys veiklos sritys:

1.      muzikavimo technikos įvaldymas – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, ritminis tikslumas;

2.      muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;

3.      muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys.

·        pirmaisiais muzikavimo dalyko mokymo metais skiriama 1 savaitinė valanda, nuo antrųjų mokymosi metų –2 savaitinės valandos.

·        Akordeono dalyko mokinių pasiekimai:

 

Gebėjimai  

Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti naudojant muzikos instrumentą.

Taisyklingai sėdint išgauti kokybišką garsą.

Lygiai ir ramiai valdyti dumples, išgauti dinaminius niuansus, naudoti įvairius garso išgavimo būdus.

Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose.

 

·        Muzikavimo akordeonu kūrinių skaičius per mokymosi metus:

Muzikos instrumentas

Mokymosi metai

 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus

 

Stambios formos kūriniai

 

 Polifoniniai kūriniai

Pjesės, dainos

Gamos

Etiudai

Savaitinės valandos

Akordeonas

1

8–10

-

1-2

1

2-4

1-2

1-2

4-6

2-4

2-4

2

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

·        Pasirinkti programą gali mokiniai, baigę formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą.

·        Programos trukmė – 4 metai.

·        Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė.

·        Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.

·        Muzikavimo veiklos sritys:

1. muzikavimo technikos įvaldymas;                          

2. muzikos kūrinių interpretavimas;

3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

 

Muzikos instrumentas

Mokymosi metai

Kūrinių skaičius per mokymosi metus

St. formos kūriniai

 Polifoniniai kūriniai

Pjesės, dainos

Gamos

Etiudai

Akordeonas

 

5-8

1–2

1–2

2–3

2–4

2–4

 

 

 

·        Mokiniai skatinami groti ansambliuose.

·        Ansamblio dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį.

·        Ansamblio dalyko tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, reikalingų atsiskleisti kūrybiškumui ir artistiškumui.

·        Be pagrindinio instrumento mokiniai mokosi solfedžio, chorinio dainavimo, o nuo 5 kl. muzikos istorijos. Plačiau apie tai galima sužinoti meno mokyklos ugdymo plane. 


    Kanklių muzikos koncertasPuslapiai: [1] [2]


 
artimiausi renginiai
renginiai