Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    Veiklos sritys > Choro ir muzikos teorijos


  • Jadvyga Žemliauskienė - solfedžio vyr. mokytoja. Metodinės grupės pirmininkė.
  • Monika Buitkuvienė – chorinio dainavimo mokytoja
  • Rūta Šličkutė - solfedžio, solinio dainavimo ir choro mokytoja metodininkė
  • Arūnas Samys – solfedžio vyr. mokytojas
  • Jolita Lekavičienė - solfedžio ir muzikos istorijos mokytoja 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chorinį dainavimą besirenkantys mokiniai taip pat nuosekliai mokosi fortepijonu. Pirmoje ir antroje klasėse ne tik pasirinkę chorinį dainavimą, bet ir visi besimokantys muzikos dainuoja jaunučių chore. Dažniausiai dainuoti chore nori mergaitės, bet neretai susipažinę su dainavimu chore ir berniukai jį pamėgsta, todėl be muzikavimo pagrindiniu instrumentu ateina padainuoti chore ir vyresnėse klasėse.  Meno mokyklos chorai nuolatiniai dainų švenčių dalyviai. Mokiniai dalyvauja muzikiniuose projektuose ir koncertuose. 

Solfedžio mokymasis, tai tarsi mokymasis rašyti gimtąja kalba. Kalbėti dažnai smagiau, bet rašyti bei skaityti knygas būtina išsilavinusiam žmogui. Muzikinis raštas, muzikos struktūros išmanymas, kurių mokomasi solfedžio pamokose, formuoja jaunuosius menininkus ir augina juos raštingais muzikantais. 


 
artimiausi renginiai
renginiai