Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    Veiklos sritys > Antras instrumentas

  • Laurynas Antanaitis - akordeono vyr. mokytojas. Metodinės grupės pirmininkas.
  • Roma Vaznienė - fortepijono vyr. mokytoja
  • Zita Liktienė - fortepijono vyr. mokytoja
  • Valda Vasiliauskienė - fortepijono vyr. mokytoja
  • Jadvyga Žemliauskienė - fortepijono vyr. mokytoja
  • Arūnas Samys - fortepijono vyr. mokytojas
  • Vincas Bakšys - fleitos mokytojas metodininkas
  • Mindaugas Apulskis - saksofono mokytojas
  • Danutė Švedienė - fortepijono vyr. mokytoja
  • Andrijus Kudaba- gitaros mokytojas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Meno mokykloje muzikos skyriaus mokiniai nuo 2 klasės turi galimybę pasirinkti antrą instrumentą. Mokiniai gali muzikuoti fortepijonu, pasirinktu pučiamuoju instrumentu (saksofonu, trombonu, klarnetu, baritonu, tūba, althornu, eufonija, trimitu ir fleita), smuiku, kanklėmis, akordeonu bei mušamaisiais instrumentais. Nuo 3 klasės šokio skyriaus mokiniai taip pat gali pasirinkti vieną iš minėtų instrumentų. Smagu, kai mokiniai sugeba muzikuoti ne tik  pagrindiniu instrumentu ar mokytis šokio žingsnių, bet  turi supratimą apie klaviatūrą, stygas ar kitokius garso išgavimo būdus. Dalis mokinių antru instrumentu groja nei kiek ne prasčiau nei pagrindiniu. Muzikos skyriaus chorinio dainavimo klasės mokiniams fortepijono pamoka yra privaloma nuo pirmos klasės. Pirmo pusmečio pabaigoje chorinio dainavimo klasės mokiniai rengia tradicinį Senosios muzikos koncertą, o per mokslo metus vyksta pjesių, fortepijoninių ansamblių ar etiudų koncertai bei konkursai. Mokiniai, pasirinkę antro instrumento pamokas, turi daugiau galimybių pažinti  skirtingus instrumentus, suvokti jų skirtumus, suprasti grojimo techniką, bei  lavinti savo meninius gebėjimus ir įgūdžius.

 


 
artimiausi renginiai
renginiai