Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    Veiklos sritys > Suaugusiųjų ugdymo


 
  Lina Rušienė - dailės mokytoja metodininkė
  Rima Balčiūnienė - kanklių mokytoja metodininkė
  Jovita Misiūnienė - fortepijono mokytoja metodininkė
  Zita Liktienė - fortepijono vyr. mokytoja
  Roma Vaznienė - fortepijono vyr. mokytoja
  Vincas Bakšys - trimito mokytojas metodininkas 
  Mindaugas Apulskis - saksofono mokytojas
  Vida Račkauskienė - smuiko vyr. mokytoja
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mokykloje vykdomos suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programos. Jos skirtos asmenims nuo 18 metų amžiaus. Mokiniai priimami esant laisvų vietų, pateikus  prašymą, nuo mėnesio pradžios. Suaugusieji gali pasirinkti individualių pamokų skaičių, nuo kurio apskaičiuojamas mėnesio mokestis (pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nustatytus įkainius). Savo nuožiūra gali papildomai lankyti pasirinktą mokyklos meninį kolektyvą arba dalyvauti muzikiniuose, meniniuose projektuose.

 

 

 
artimiausi renginiai
renginiai