Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    Teisinė informacija

 

Teisės aktai:  

LR konstitucija (http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm)

LR Švietimo įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395640)

 

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas. Rekomendacijos

 


 
artimiausi renginiai
renginiai