Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

    muzika

 

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos muzikos skyriuje mokosi apie pusantro šimto mokinių iš Jurbarko miesto ir rajono. Muzikos skyriuje mokiniai gali išmokti šių specialybių: fortepijono, smuiko, kanklių, akordeono, pučiamųjų instrumentų (saksofono, trombono, klarneto, baritono, tūbos, atlhorno, trimito, fleitos) ir chorinio dainavimo. Mokslas trunka 8 metus. Vykdomos dvi ugdymo programos: pradinio ugdymo programa trunka ketverius metus, pagal kurią mokomi 1 - 4 klasių mokiniai ir pagrindinio ugdymo programa, kuri trunka taip pat ketverius metus, pagal kurią mokomi 5 - 8 klasių mokiniai. Be pagrindinio instrumento muzikos skyriaus mokiniai mokosi solfedžio ir nuo 5 klasės - muzikos istorijos. Mokiniai pagrindinio instrumento ir solfedžio pamokas turi du kartus per savaitę. Nuo 2 klasės visi  besimokantys groti mokiniai gali pasirinkti antrą papildomą instrumentą. Meno mokykloje mokiniai turi galimybę pasirinkti ne tik antrą papildomą instrumentą, bet ir vieną iš mokykloje esančių kolektyvų: mokyklos jaunių chorą, akordeonininkų, skudučių ar smuikininkų ansamblius, kanklininkių ansamblį „Smilga“, pučiamųjų instrumentų ansamblius, orkestrą "Šventė". Visi meno mokyklos kolektyvai puikiai atstovauja mokyklai įvairiuose renginiuose, festivaliuose, koncertuose, vykstančiuose mokykloje, Jurbarko mieste, šalyje ir daugelyje užsienio šalių. Meniniai mokyklos kolektyvai yra nuolatiniai moksleivių bei Lietuvos Dainų švenčių dalyviai.

                      Meno mokyklos mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečių pabaigoje vyksta mokinių žinių patikrinimas atsiskaitymų ir akademinių koncertų metu. Baigus pradinio ugdymo programą vykdomi mokinių pagrindinio dalyko ir solfedžio žinių patikrinimai, o mokyklos absolventai laiko baigiamuosius pagrindinio dalyko ir solfedžio egzaminus, turi muzikos istorijos įskaitą bei antro instrumento atsiskaitymą.

                      Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, gauna nustatyto pavyzdžio mokyklos pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus. Meno mokyklos absolventams įteikiami Lietuvos švietimo ministerijos nustatyto pavyzdžio mokyklos baigimo pažymėjimai.

 


 
artimiausi renginiai
renginiai