Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

     Koncertinė kelionė į Vokietiją

   Meno mokyklos kanklininkių, skudutininkių, smuikininkų ansambliai, dainininkės, pučiamųjų instrumentų trio ir duetas, akordeonistas, fortepijoniniai duetai ir mokinių bei mokytojų bendras liaudiškų instrumentų orkestras gruodžio 2 dieną  grįžo iš koncertinės kelionės Vokietijos mieste, Crailsheime. Kelionę organizavo mokyklos direktorė Loreta Ševelienė kartu su Crailsheimo  muzikos mokykla. Draugai vokiečiai pas mus viešėjo 2012 metais, o šiais metais daugelis mūsų mokinių į tokią kelionę vyko pirmą kartą. Buvome šiltai sutikti ir Crailsheimo muzikos mokyklos direktorės Christinos Riedesel lietuviškai pasveikinti Vokietijoje. 

  Gyvenome šeimose, kurios viskuo rūpinosi ir globojo mūsų mokinius ir mokytojus. Atsidėkodami už rūpestį, paskutinį viešnagės vakarą, šeimoms padovanojome mūsų mokyklos jaunųjų dailininkų paruoštus paveikslėlius. Kelionė paliko puikius įspūdžius ir prisiminimus. Crailsheimo miesto Rotušės salė net du vakarus buvo pilna žiūrovų, aidėjo aplodismentai ir skambėjo kūriniai bisui. Malonu, kad koncertą stebėjo vyriausiasis meras Rudolf Michl ir pirmasis meras Harald Rilk. Vokiečiai gėrėjosi mūsų mokinių koncertine apranga, tautiniais rūbais, elgesiu ir kultūra scenoje. Visiems labai patiko kartu muzikuoti bendrame orkestre, į kurį įsijungė didžiulis būrys Crailsheimo muzikos mokyklos stygininkų. Taip pat grojo akordeonistai ir klarnetininkas. Kartu atlikome lietuvišką valsą ir polką. Vieno koncerto metu, mažieji mokyklos mokinukai mums paruošė staigmeną - padainavo ir pašoko "Jurgeli meistreli". Dainavo lietuviškai ir be akcento! Meras Herbert Holl surengė šiltą priėmimą miesto savivaldybėje, o mes jam atsidėkodami padovanojome lietuvišką dainą, kurią pritardama kanklėmis atliko Ieva Sapronaitytė. Gražų koncertą surengėme barono fon Šteteno pilyje, kurioje buvome pavaišinti pietumis. Be koncertų pamatėme pasipuošusius nuostabius miestus ir miestelius, kuriuose jau nuo gruodžio 1 dienos prasideda Kalėdinės mugės. Labai įspūdingos buvo: Študgarto kalėdinė mugė (kurioje daugelis nupirko lauktuvių namiškiams), seniausia Schwabisch Hall mugė ir Kunselsau mugė. Ten būdami pajutome, kad didžiausia metų šventė - Kalėdos - jau visai čia pat. Kaip šiltai buvome sutikti, taip nuoširdžiai buvome išlydėti į namus. Išvažiuodami susitarėme, kad sekantis susitikimas vyks Jurbarke 2015 metais.

   Tegyvuoja draugystė! 

Nuotraukos iš kelionės žiūrėkite foto galerijoje.


2013-12-06

< Atgal


 
artimiausi renginiai
renginiai