Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

     Kovo 11 -osios koncertas

 

Šiais metais Lietuva mini savo laisvės 25-metį, o mokyklos kasmetinis koncertas miesto visuomenei Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga „Lietuva – širdies dalis“ tapo ypatingai svarbiu renginiu. Meno mokyklos direktorė L. Ševelienė inicijavo ir su mokyklos kolektyvu kruopščiai derino būsimo koncerto scenarijaus detales. Koncertui mokykla ruošėsi iš anksto ir labai atsakingai. Jurbarko kultūros centro pilnutėlėje žiūrovų salėje visi kartu sugiedojome Lietuvos himną. Žiūrovus ir dalyvius su švente pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška, suteikęs sveikinimo žodį svečiui - Nepriklausomybės akto signatarui E. Gentvilui.

 

 

Šventinis koncertas prasidėjo  puikia smuikininkų ansamblio atliekama melodija, kurią papuošė choreografijos skyriaus mokinių šokis.  Mokyklą pristatė ir koncertą vedė mokytojas V. Bakšys.  Koncerte  fortepijonu skambino A. Virbauskaitė ir M. Lukošiūtė bei smagų regtaimą atliko chorinio dainavimo fortepijoninis duetas K. Ambrutaitytė ir V. Rainytė. Mokines skambinti fortepijonu moko mokytojos J. Misiūnienė, D. Švedienė ir Z. Liktienė. Griežė mažieji smuikininkai A. Butėnaitė, I. Šulinskas ir A. Užemeckas bei vyresniųjų klasių smuikininkų ansamblis kartu su savo mokytoja V. Račkauskiene, akompanavo mokytoja Z. Liktienė. Kaip niekada gausus kanklininkių ansamblis džiugino skambiomis A. Raudonikio ir J. Švedo  melodijomis. Kanklininkių   mokytoja - R.Balčiūnienė. Profesionaliai skambėjo klarnetininko B. Petraičio ir jo mokytojo V. Binkausko atliekamas F. Mendelsono koncertinis duetas. Jiems akompanavo mokytoja R. Česnulevičiūtė. Trimitininkų kvarteto itališka melodija sujaudino ne vieno žiūrovo širdį.  Kartu su savo mokiniais trimitu grojo mokytojas V. Bakšys, pritariant fortepijonu mokyklos direktorei L. Ševelienei. Mokyklos jaunių choro dainos apie Lietuvą liudijo jaunų širdžių meilę protėvių  žemei. Skambių dainų mokinius moko mokytoja D. Lapienė, koncertmeisterė R. Vaznienė. Skudutininkių ansamblis be priekaištų sugrojo linksmą A. Bražinsko kūrinį. Ansamblį koncertui parengė mokytoja V. Vasiliauskienė. Smagią čekų polką pagrojo mokytojo V. Žemliausko akordeonininkai S. Jociūtė ir I. Kaminskas. Jiems pritarė mokytojai J. Žemliauskienė, R. Balčiūnienė ir A. Samys. Daug žiūrovų aplodismentų sulaukė mokyklos šokėjai. Net atsirišusios vyžos mažiesiems „Mituvėlės“ šokėjams nesutrukdė gerai šokti, o gal toks buvo šokio „Išdaiga“ sumanymas? Mažuosius keitė vyresnių klasių šokėjos su temperamentingu „Pasadobliu“ ir „Šok linksmiau“. Malonu, kad choreografiją visiems šokiams kūrė mokytojas D. Liktas ir pritaikė mokytojo V. Žemliausko sukurtas liaudiškai kapelai „Mituva“ melodijas. Koncertą baigė mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, kuriam vadovauja mokytojas V. Bakšys. Pakiliai skambėjo pasisveikinimo kūrinys „Labas‘, „Mažasis Nikas“ su solistu trimitininku P. Samuiliu, nuotaikingas J.Cechanovičiaus „Eni, beni“, kuriam skambant, žiūrovai plojo atsistoję. Koncertas baigėsi visų susirinkusių bendra mokytojo ir dainų autoriaus K. A. Vasiliausko daina „Žemėj Lietuvos“. Mokiniai rankose laikė simbolinę didžiulę trispalvę apyrankę, akcijos „Lietuvai ir man“ atgarsį. Visų širdis užliejo vienybės, meilės savo kraštui ir pasididžiavimo jo žmonėmis jausmas.

Su 25-tuoju laisvės pavasariu, Lietuva!  

AČIŪ visiems žiūrovams ir dalyviams! Koncerto akimirkas žiūrėkite foto galerijoje. 


2015-03-16

< Atgal


 
artimiausi renginiai
renginiai