Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

     Mokestis už paslaugas

PAKEISTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOJE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Taryba nustatė šiuos mokesčius už Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje teikiamas paslaugas nuo 2016m. spalio 1 d.

• Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenantiems ir savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams už pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą – 14 eurų;
• gyvenantiems ir nesimokantiems Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose:
besimokantiems pagal muzikos skyriaus pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą – 21 euras;
besimokantiems pagal šokio dailės, teatro pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą – 14 eurų.
• pasirinkusiems antrą kito skyriaus (pvz. muzikos ir dailės, dailės ir choreografijos ir t.t.) pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą –21 euras.
• ugdomiems pagal ankstyvojo ugdymo programą:
grupinės pamokos (šokio, dailės, teatro skyriuose) – 7 eurai;
grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos (muzikos skyriuje) – 14 eurų.
• dalyvaujantiems trumpalaikėse meninės saviraiškos programose:
grupinės pamokos (šokio, dailės, teatro skyriuose) – 7 eurai;
grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos (muzikos skyriuje) – 14 eurų.
• pageidaujantiems gauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas:
grupinės pamokos – 21 euras;
individualios pamokos (viena akademinė pamoka) – 7 eurai.2016-10-11

< Atgal


 
artimiausi renginiai
renginiai