Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

     Mokestis karantino metu


Jurbarko rajono savivaldybės informacija

Svarbi žinia tėvams, kurių vaikai lanko rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas, yra ugdomi Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje ir Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre.

 Savivaldybės taryba balandžio 9 d. posėdyje priėmė sprendimus, kad nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą mokėjimo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose, už ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje ir Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre tėvai atleidžiami „nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba karantino laikotarpiu, jei tuo metu ugdymo procesas negali vykti mokiniams dalyvaujant fiziškai ugdymo veiklose.“

 Nuspręsta, kad atlyginimas už vaikų išlaikymą ir ugdymą bus neskaičiuojamas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytos karantino pradžios, tai yra nuo kovo 16 d.

Tiems, kurie už kovo mėnesį jau sumokėjo visą sumą, mokėjimai bus perskaičiuoti ir permokėta dalis bus grąžinta.2020-04-10


 
artimiausi renginiai
renginiai