Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

     In memoriam  

Juvencijus Gadliauskas

Laikas sujungia, laikas išskiria žmones ir likimus. Atėjo laikas atsisveikinti su žmogumi, kuris gyvendamas aplink skleidė šviesą ir gėrį. Tai Juvencijus Gadliauskas – pirmasis Jurbarko vaikų muzikos mokyklos direktorius ir ilgametis šios mokyklos mokytojas.

Juvencijus gimė 1932 m. balandžio 25 d. Skirsnemunėje, kur baigė pradinę mokyklą. 1949–1953 metais mokėsi Jurbarko vidurinėje mokykloje. 1953 metais įstojo į Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą, kurią baigė 1957-aisiais. Tais pačiais metais buvo paskirtas dirbti Jurbarko rajono Viešvilės apylinkės kultūros namų meno vadovu ir aštuonmetės mokyklos muzikos mokytoju. Viešvilėje išdirbo iki 1966 metų. Ruošė chorus rajoninėms ir respublikinėms dainų šventėms, aktyviai dalyvavo rajono muzikiniame gyvenime.

1966 metais Juvencijus Gadliauskas buvo paskirtas naujai atidarytos Jurbarko vaikų muzikos mokyklos direktoriumi. Jis įdėjo daug pastangų, kad ši mokykla būtų įkurta, ieškojo mokytojų, įtikinėjo rajono valdžią dėl jos reikšmės ir reikalingumo rajono muzikinės kultūros ugdymui. 1968 m. J. Gadliauskas įstojo į Valstybinės konservatorijos chorinio dirigavimo klasę, kurią sėkmingai baigė 1974 metais. Tačiau tai nepadėjo išlikti mokyklos direktoriumi, nes buvo laikomas sovietinei santvarkai idėjiškai nepatikimu žmogumi.

1969 metais ,,pablogėjus sveikatai“ palikęs direktoriaus pareigas ,,savo noru“, jis ir toliau sėkmingai dirbo mokytoju muzikos mokykloje, pelnė savo kolegų ir mokinių pagarbą ir įvertinimą. Mokytoju jis dirbo iki pat pensijos ir visuomet palaikė šiltus ryšius su buvusiais kolegomis ir mokiniais.

Mūsų širdyse Juvencijus Gadliauskas visada išliks kaip patikimas kolega, geras draugas, gerbiamas mokytojas, šiltas ir geras žmogus. Ilsėkis ramybėje, brangus kolega ir Mokytojau.

 

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos bendruomenė 


2021-03-17


 
artimiausi renginiai
renginiai