Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla muzika daile choreografija
 
 
 

     Mokestis už paslaugas

2016-10-11

Plačiau >

PAKEISTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOJE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Taryba nustatė šiuos mokesčius už Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje teikiamas paslaugas nuo 2016m. spalio 1 d.

• Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenantiems ir savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams už pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą – 14 eurų;
• gyvenantiems ir nesimokantiems Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose:
besimokantiems pagal muzikos skyriaus pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą – 21 euras;
besimokantiems pagal šokio dailės, teatro pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą – 14 eurų.
• pasirinkusiems antrą kito skyriaus (pvz. muzikos ir dailės, dailės ir choreografijos ir t.t.) pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programą –21 euras.
• ugdomiems pagal ankstyvojo ugdymo programą:
grupinės pamokos (šokio, dailės, teatro skyriuose) – 7 eurai;
grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos (muzikos skyriuje) – 14 eurų.
• dalyvaujantiems trumpalaikėse meninės saviraiškos programose:
grupinės pamokos (šokio, dailės, teatro skyriuose) – 7 eurai;
grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos (muzikos skyriuje) – 14 eurų.
• pageidaujantiems gauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas:
grupinės pamokos – 21 euras;
individualios pamokos (viena akademinė pamoka) – 7 eurai.


     Rugsėjo 1-oji

2016-09-01

 

   SVEIKINAME VISUS MOKINIUS, MOKYTOJUS IR TĖVELIUS SU MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTE!

 


     Moksleivių dainų šventė

2016-07-12


 Net šeši meno mokyklos kolektyvai dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje "Tu - mums viena" ir  su kitais Lietuvos mokiniais, mokytojais, vadovais padarė viską, kad renginys taptų puikus, įsimenantis tiek dalyviams, tiek žiūrovams. Džiugu, kad dalyviai kartu dainuodami, muzikuodami,  juosdami ilgiausias šokio juostas turėjo galimybę pajusti visus vienijančią galią.

Nuoširdi padėka jaunių chorui, mokytoja Danutė Lapienė, pučiamųjų instrumentų orkestrui "Šventė",  mokytojas Vincas Bašys, choreografinei grupei prie pučiamųjų instrumentų orkestro, mokytoja Kristė Donauskienė, tautinių šokių kolektyvui "Mituvėlė", mokytojas Donatas Liktas, skudutininkių ansambliui, mokytoja Valda Vasiliauskienė ir kanklininkių ansambliui, mokytoja Rima Balčiūnienė. Nuoširdus ačiū Jovitai Misiūnienei, Vidai Račkauskienei, Rasai Laskevičienei, Vyčiui Binkauskui lydėjusiems vaikus į šventę. 

Geros vasaros!!!


     Sveikiname!

2016-07-11

 

 Sveikiname konkurso "Rimini fest" (Italija) nugalėtojus -I  vietos laimėtoją DOMINYKĄ MAČIEŽĄ ir  II vietos laimėtoją SIMONĄ KAMINSKĄ, o taip pat ir jų mokytoją Jovitą Misiūnienę!  
artimiausi renginiai

 

Meno mokykloje  eksponuojama:

Dailės skyriaus  VI klasės mokinių diplominių darbų paroda

 Tapybos darbų paroda "Aš ir Picasso", skirta dailininko ir kubizmo pradininko Pablo Picasso  135 - tosioms gimimo metinėms

 

renginiai
Puslapiai: [1] |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9|