Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Suaugusiųjų ugdymas

Suaugusiųjų ugdymas

 •  Lina Rušienė – dailės mokytoja metodininkė
 •   Rima Balčiūnienė – kanklių mokytoja metodininkė
 •  Jovita Misiūnienė – fortepijono mokytoja metodininkė
 •   Zita Liktienė – fortepijono vyr. mokytoja
 •   Arūnas Samys – fortepijono vyr. mokytojas
 •   Roma Vaznienė – fortepijono vyr. mokytoja
 •   Laurynas Antanaitis – akordeono vyr. mokytojas 
 •   Algirdas Skunčikas – saksofono mokytojas
 •   Vida Račkauskienė – smuiko mokytoja metodininkė

Mokykloje vykdomos suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programos. Jos skirtos asmenims nuo 18 metų amžiaus. Mokiniai priimami esant laisvų vietų, pateikus  prašymą, nuo mėnesio pradžios. Suaugusieji gali pasirinkti individualių pamokų skaičių, nuo kurio apskaičiuojamas mėnesio mokestis (pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nustatytus įkainius). Savo nuožiūra gali papildomai lankyti pasirinktą mokyklos meninį kolektyvą arba dalyvauti muzikiniuose, meniniuose projektuose.

DAILĖS SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO PROGRAMA

Pamokų skaičius vieną kartą per savaitę – 2 akademinės valandos. Trečdalis laiko skiriama piešimui, du trečdaliai kompozicijai (grafika, tapyba, šiuolaikinė dailė).

Mokinių amžius – nuo 18 metų, priėmimas vykdomas pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Įgyvendinant programą mokomasi grupėse. Vidutinis skaičius grupėje 6-10 mokinių.

Programos tikslas – nuosekliai plėtoti akademinio piešimo žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Atrasti savyje kūrėją, išbandyti nežinomas dailės šakas ,tenkinti individualios kūrybos poreikius, kuriant kompozicijas  tapybos, grafikos, šiuolaikinės dailės išraiškos priemonėmis, ieškoti saviraiškos ir tobulėjimo galimybių pasitelkiant meninę raišką kaip tobulėjimo ir relaksacijos priemonę.

Programos uždaviniai:

 1. padėti įvaldyti akademinio piešimo principus.
 2. atskleisti kūrybinius ir meninės raiškos gebėjimus;
 3. supažindinti su kompozicijos pagrindiniais principais išbandant grafikos, tapybos bei šiuolaikinės dailės technikas.
 4. supažindinti su Lietuvos ir pasaulio kultūriniu paveldu bei šiuolaikiniais meniniais reiškiniais, ugdant gebėjimus analizuoti, interpretuoti, vertinti kūrybos rezultatus.

Programą sudaro šie dalykai:

 1. piešimas;
 2. kompozicija:
  1. tapyba;
  2. grafika;
  3. šiuolaikinė dailė.

SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

Pamokų skaičius per savaitę – 1-3 akademinės  valandos. Nuo pasirinkto valandų skaičiaus priklauso mėnesinis mokestis.

Užsiėmimai vyktų vieną arba du kartus per savaitę, priklausomai nuo to, kokius dalykus mokinys pasirinktų.

Mokinių amžius – nuo 18 metų,  priėmimas vykdomas pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Įgyvendinant programą mokomasi grupėse ir/ar individualiai.

Programos tikslas – nuosekliai ir sistemingai plėtoti mokinių meninius gebėjimus ir asmenines galias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, suteikti muzikos srities ir bendrųjų kompetencijų.

Programos uždaviniai:

 1. gilinti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;
 2. sudaryti galimybę plėtoti poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus;
 3. tenkinti pažinimo ir individualios raiškos įgūdžius;
 4. supažindinti su Lietuvos ir pasaulio kultūriniu paveldu bei šiuolaikiniais meniniais reiškiniais, ugdant gebėjimus analizuoti, interpretuoti, vertinti kūrybos rezultatus.
 
 

Programą sudaro šie dalykai:

 1. muzikavimas pasirinktu instrumentu/balsu;
 2. galima pasirinkti papildomai dalyvauti ansamblyje arba orkestre.

Pabandyk ir Tau patiks!