Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis vaikų ugdymas

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis vaikų ugdymas

Nuo 1966 metų mokykloje veikė muzikos skyriai: fortepijono – styginių instrumentų, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų, chorinis – teoretinis, papildomo instrumento, o nuo 2007 metų, įkurti choreografijos ir dailės skyriai.

Šiuo metu meno mokykla savo veiklą vykdo fortepijono – styginių instrumentų, tautinių instrumentų ir akordeono, pučiamųjų instrumentų, choro ir muzikos teorijos, papildomo instrumento, šokio, dailės, ankstyvojo ugdymo ir suaugusiųjų ugdymo srityse.

Mokiniai mokosi pagal formalųjį švietimą papildančias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, bei pagal neformaliojo ugdymo programas.

Formalųjį švietimą papildantis ugdymasNeformalusis vaikų ugdymas

·       Ilgalaikės programos

·       Gali vykdyti muzikos, dailės, menų, sporto ir kitos FŠPU mokyklos

·       Tikslas – sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų.

·       Trumpalaikės programos

·       Gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai ir FŠPU mokyklos

·       Tikslas – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas

Neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo sampratos schema (Navickaitė, 2016)

Formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programos  parengtos vadovaujantis  formalųjį švietimą papildančio ugdymo   programų rengimo ir įgyvendinimo  rekomendacijomis (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-48).

Mokykloje vykdomos šios formalųjį švietimą papildančios programos:

  • pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;

  • pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;

  • pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;

  • pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;

  • pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa;

  • pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.

Mokykloje vykdomos šios neformaliojo vaikų švietimo programos:

  • neformaliojo švietimo išplėstinio muzikinio  ugdymo programa;

  • neformaliojo švietimo meninės saviraiškos muzikinio ugdymo programa.