Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Antras instrumentas

Antras instrumentas

Laurynas Antanaitis
Zita Liktienė
Roma Vaznienė
Arūnas Samys
  • Laurynas Antanaitis – akordeono vyr. mokytojas. Metodinės grupės pirmininkas.
  • Roma Vaznienė – fortepijono vyr. mokytoja
  • Zita Liktienė – fortepijono vyr. mokytoja
  • Jadvyga Žemliauskienė – fortepijono vyr. mokytoja
  • Arūnas Samys – fortepijono vyr. mokytojas
  • Vincas Bakšys – fleitos mokytojas metodininkas
  • Rugilė Antanaitienė– gitaros mokytoja

 

Meno mokykloje muzikos skyriaus mokiniai nuo 2 klasės turi galimybę pasirinkti antrą instrumentą. Nuo 2 klasės mokiniai gali muzikuoti fortepijonuar akordeonu, o nuo 5 klasės gali rinktis muzikuoti ir pučiamuoju instrumentu (saksofonu, trombonu, klarnetu, baritonu, tūba, althornu, eufonija, trimitu ir fleita), smuiku, kanklėmis, akordeonu ar mušamaisiais instrumentais. Nuo 3 klasės šokio skyriaus mokiniai taip pat gali pasirinkti vieną iš minėtų instrumentų. Smagu, kai mokiniai sugeba muzikuoti ne tik  pagrindiniu instrumentu ar mokytis šokio žingsnių, bet  turi supratimą apie klaviatūrą, stygas ar kitokius garso išgavimo būdus. Dalis mokinių antru instrumentu groja nei kiek ne prasčiau nei pagrindiniu. Muzikos skyriaus chorinio dainavimo klasės mokiniams fortepijono pamoka yra privaloma nuo pirmos klasės. Pirmo pusmečio pabaigoje chorinio dainavimo klasės mokiniai rengia tradicinį Senosios muzikos koncertą, o per mokslo metus vyksta pjesių, fortepijoninių ansamblių ar etiudų koncertai bei konkursai. Mokiniai, pasirinkę antro instrumento pamokas, turi daugiau galimybių pažinti  skirtingus instrumentus, suvokti jų skirtumus, suprasti grojimo techniką, bei  lavinti savo meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Jadvyga Žemliauskienė
Gintaras Grikštas