Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Pučiamieji instrumentai

Pučiamieji instrumentai

Vytis Binkauskas
Algirdas Skunčikas
Gytis Gvozdas
Vincas Bakšys
 • Vytis Binkauskas –  klarneto, saksofono mokytojas ekspertas. Metodinės grupės pirmininkas.
 • Algirdas Skunčikas – saksofono mokytojas
 • Vincas Bakšys – trimito, baritono, althorno, fleitos, saksofono mokytojas metodininkas.
 • Gytis Gvozdas – eufonijos, trombono, althorno, tūbos mokytojas metodininkas.

Pučiamųjų instrumentų skyriuje kasmet mokosi apie 40 mokinių. Skyriuje dirba keturi mokytojai. Mokiniai mokomi groti saksofonu, trombonu, klarnetu, baritonu, tūba, althornu, eufonija, trimitu ir fleita. Smagu, kad pučiamuosius instrumentus renkasi ne tik berniukai, bet ir mergaitės. Nuo antros klasės mokiniai turi galimybę išmokti groti pasirinktu antru instrumentu. Skyriaus mokytojai gali didžiuotis puikiais mokinių pasiekimais. Meno mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai yra nuolatiniai, kas dveji metai vykstančio, respublikinio J.Pakalnio pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konkurso, dalyviai. Kiekvieną kartą džiaugiamės mokiniais, tapusiais šio konkurso laureatais ir diplomantais. Mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“ yra reprezentacinis mokyklos kolektyvas. Orkestras dalyvauja mokyklos šventėse ir renginiuose, draugauja su miesto ir rajono mokyklomis, kurios kviečia orkestrą įvairioms progoms. Miesto šventės taip pat neapsieina be meno mokyklos orkestro, taip pat „Šventė“ yra respublikinių Dainų švenčių dalyvis. Nuo 2016 metų orkestras dalyvauja Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose. Mokiniams smagu atstovauti Lietuvai užsienyje, jie yra koncertavęs Italijoje ir Vokietijoje.

Pučiamųjų instrumentų skyrius gali didžiuotis davęs pradžią ne vienam, dabar jau profesionaliam muzikantui, kurie garsina Jurbarko kraštą, grodami profesionaliuose kolektyvuose Lietuvoje ir užsienyje.

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.

Muzikavimo pučiamaisiais instrumentais dalyką sudarančios veiklos sritys:

 • muzikavimo technikos įvaldymas – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, ritminis tikslumas;
 • muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
 • muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys.

Muzikavimo dalyko organizavimas:

 • muzikavimo dalyko pamokos vyksta individualaus mokymosi forma.
 • pirmaisiais muzikavimo dalyko mokymo metais skiriama 1 savaitinė valanda, nuo antrųjų mokymosi metų –2 savaitinės valandos.
Muzikos instrumentasMokymosi metaiKūrinių skaičius per mokymosi metus  
Stambios formos kūriniai Polifoniniai kūriniaiPjesės, dainosEtiudaiGamosSavaitinės valandos
Pučiamasis14-62 – 41 – 21
Pučiamasis2–41–21–24–62–42–42

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Pasirinkti programą gali mokiniai, baigę formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
Muzikos instrumentasMokymosi metaiKūrinių skaičius per mokymosi metus  
Stambios formos kūriniai Polifoniniai kūriniaiPjesės, dainosEtiudaiGamosSavaitinės valandos
Pučiamasis5-81–21-22-42 – 42 – 42

Mokiniai skatinami groti ansambliuose, orkestre.

 • Ansamblio dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį.
 • Ansamblio dalyko tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, reikalingų atsiskleisti kūrybiškumui ir artistiškumui.

Ansamblio dalyko uždaviniai:

 • pažinti ansamblinių kūrinių repertuarą, ugdyti ansamblinio muzikavimo įgūdžius;
 • ugdyti mokinių artistiškumą, kaupti sceninės kultūros patirtį;
 • skatinti mokinius kūrybiškai pritaikyti muzikavimo pamokose įgytas žinias ir gebėjimus;
 • sudaryti galimybes mokinių iniciatyvai ir aktyvumui pasirenkant ansamblio sudėtį ir repertuarą.

Ansamblio veiklos sritys:

 • ansamblinio muzikavimo ugdymas;
 • kūrinių interpretavimas ansamblyje;
 • atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

Ansamblio dalyko mokymosi trukmė – nuo 1 iki 3 metų.

Ansamblyje galima muzikuoti ne tik pučiamaisiais, bet ir kitais instrumentais.

Ansamblio mokymas:

 • mokomasi nuo antrų mokymo metų, rekomenduojama 1 valanda per savaitę;
 • tobulinami mokinių skaitymo iš lapo gebėjimai, ugdomas poreikis savarankiškam individualiam darbui, repetavimui grupėje, komunikavimui ir bendravimui;
 • žadinama mokinio kūrybinė iniciatyva ir vaizduotė, plečiamas muzikinis akiratis;
 • atliekant kūrinius pagrindinis dėmesys skiriamas teksto skaitymo įgūdžiams, ritminės pulsacijos lavinimui ir kūrinių interpretavimui ansamblyje;
 • mokiniai mokomi derinti savo gebėjimus su kitais atlikėjais.

Be pagrindinio instrumento mokiniai mokosi groti antru pasirinktu instrumentu, solfedžio, chorinio dainavimo, o nuo 5 kl. muzikos istorijos. Plačiau apie tai galima sužinoti meno mokyklos ugdymo plane.