Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Mokytojai

Mokytojai

Metodinės grupės:

Dailės ir šokio mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Lina Rušienė
Pučiamųjų instrumentų mokytojų metodinė grupė – pirmininkas Vytis Binkauskas
Fortepijono ir styginių instrumentų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė Jovita Misiūnienė
Choro, vokalo ir muzikos teorijos mokytojų metodinė grupė –  pirmininkas Arūnas Samys
Tautinių instrumentų ir akordeono mokytojų metodinė grupė – pirmininkas Audrius Daučianskas
Antro instrumento mokytojų metodinė grupė – pirmininkas Laurynas Antanaitis

MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, Pavardė

Mokomieji dalykai

Pareigos

   Kvalifikacinė kategorija

1.

Monika Buitkuvienė

Solfedžio, jaunučių choras, ankstyvojo meninio ugdymo grupė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyr. mokytoja

2.

Rugilė Antanaitienė

Solinis dainavimas, jaunių choras, gitara

Mokytoja

Mokytoja

3.

Laurynas Antanaitis

Akordeonas, akordeonininkų ansamblis, antras instrumentas

Mokytojas

koncertmeisteris

Vyr. mokytojas

4.

Vincas Bakšys

Trimitas, fleita, althornas, eufonija, antras instrumentas, aukštojo vario pučiamųjų grupė, orkestras

Mokytojas

Mokytojas

metodininkas

5.

Rima Balčiūnienė

Kanklės, kanklininkų ansamblis, skudutininkų ansamblis

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

6.

Vytis Binkauskas

Klarnetas, saksofonas, orkestro medinių pučiamųjų grupė

Mokytojas

Mokytojas

ekspertas

7.

Inesa Bosaitė

Spalvinė raiška, erdvinė raiška, piešimas, tapyba, ankstyvojo meninio ugdymo grupė

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

8.

Rosita Česnulevičiūtė

Fortepijonas, fortepijoninis ansamblis

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

9.

Audrius Daučianskas

Akordeonas, akordeonininkų ansamblis

Mokytojas

Vyr. mokytojas

10.

Kristė Donauskienė

Vaiko auginimo atostogose

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

11.

Gytis Gvozdas

Ritmika, žemojo vario pučiamieji instrumentai

 Mokytojas

Mokytojas metodininkas

12.

Ieva Janauskaitė

Klasikinis šokis, sceninis šokis, sceninis ansamblis,

tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“, ankstyvojo meninio ugdymo grupė

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

13.

Jolita Lekavičienė

Solfedžio, muzikos istorija

Mokytoja

Mokytoja

14.

Zita Liktienė

Antras instrumentas

Mokytoja

Vyr. mokytoja

15.

 Jovita Misiūnienė

Fortepijonas, fortepijoninis ansamblis

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

16.

 Vida Račkauskienė

Smuikas, smuikininkų ansamblis

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

17.

 Lina Rušienė

Dailėtyra, kompozicija, grafinė raiška, erdvinė plastika,

piešimas, suaugusiųjų dailės ugdymo grupė

Mokytoja

Mokytoja metodininkė

18.

 Arūnas Samys

Solfedžio, antras instrumentas

Mokytojas

koncertmeisteris

Vyr. mokytojas

19

Algirdas Skunčikas

Saksofonas, saksofonininkų ansamblis,

Mokytojas

Mokytojas

20.

 Evelina Šauklienė

Klasikinis šokis, sceninis šokis

Mokytoja

Vyr. mokytoja

21.

 Rūta Šličkutė

Solinis dainavimas, muzikos istorija

Mokytoja

koncertmeisterė

Mokytoja metodininkė

22.

 Danutė Švedienė

Fortepijonas, fortepijoninis ansamblis, antras

instrumentas

Mokytoja

Vyr. mokytoja

23.

 Roma Vaznienė

Antras instrumentas

Mokytoja

koncertmeisterė

Vyr. mokytoja

24.

 Jadvyga Žemliauskienė

Solfedžio, antras instrumentas

Mokytoja

Vyr. mokytoja