Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Muzika

Muzika

Pučiamieji instrumentai

Fortepijonas ir styginiai insrumentai

Choras ir muzikos teorija

Tautiniai instrumentai ir akordeonas

Antras instrumentas

VERINIMO TVARKA  ir Vertinimo kriterijai