Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Fortepijonas ir styginiai instrumentai

Fortepijonas ir styginiai instrumentai

Rosita Česnulevičiūtė
Vida Račkauskienė
Gintaras Grikštas
 • Jovita Misiūnienė – fortepijono mokytoja metodininkė. Metodinės grupės pirmininkė.
 • Danutė Švedienė – fortepijono vyr. mokytoja
 • Rosita Česnulevičiūtė – fortepijono mokytoja metodininkė
 • Vida Račkauskienė – smuiko vyr. mokytoja
 • Gintaras Grikštas – gitaros mokytojas

Fortepijono skyriuje dirbančių mokytojų dėka mokiniai daug koncertuoja. Jie yra ne tik nuolatiniai mokyklos, rajono, bet ir respublikinių renginių, koncertų, festivalių dalyviai.

Kiekvienais metais Kaune vyksta respublikinis jaunųjų pianistų festivalis. Šio festivalio organizatorių dėka mokyklos jaunieji pianistai yra groję pačiose gražiausiose Kauno miesto koncertinėse salėse: valstybinėje filharmonijoje, Juozo Gruodžio konservatorijoje, menininkų namuose, Mykolo Žilinsko dailės galerijoje, Juozo Naujalio meno mokykloje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Povilo Stulgos tautinės muzikos instrumentų muziejuje, Vytauto Didžiojo universitete ir kt.

Fortepijono skyriaus mokytojai yra užmezgę draugiškus ryšius su Šiaulių 1-os muzikos, Raseinių, Šakių, Kazlų Rūdos meno mokyklomis. Vyksta gražūs apsikeitimai koncertais, pasidalinimas patirtimi, organizuojamos edukacinės programos.

Nuo 2011 metų skyriaus mokytojų iniciatyva Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje organizuojamas respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Pavasario mozaika“, kuriame dalyvauja moksleiviai iš įvairių respublikos meno ir muzikos mokyklų.

Patys talentingiausi jaunieji smuikininkai ir pianistai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuose puikiai atstovauja mokyklai ir laimi prizines vietas.

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO FORTEPIJONO PRADINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
 • Muzikavimo fortepijonu dalyką sudaro trys veiklos sritys:
 1. muzikavimo technikos įvaldymas – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, ritminis tikslumas;
 2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
 3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys.
 • Pirmaisiais muzikavimo dalyko mokymo metais skiriama 1 savaitinė valanda, nuo antrųjų mokymosi metų –2 savaitinės valandos.
 • Fortepijono dalyko mokinių pasiekimai:
Gebėjimai
Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, naudojant muzikos instrumentą.
Taisyklingai sėdint išgauti kokybišką garsą.
Įvaldyti elementarius skambinimo fortepijonu įgūdžius.
Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, charakterį, nuotaiką.
Atliekant kūrinius laikytis tempo, dinamikos, artikuliacijos nuorodų.
Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose
 • Kūrinių skaičius per mokymosi metus
Muzikos instrumentasKūrinių skaičius per mokymosi metus 

Mokymosi metai

Stambios formos kūriniai

 Polifoniniai kūriniaiPjesės, dainosEtiudaiGamosSavaitinės valandos
Fortepijonas18–122-41-21
2–41–21–24–82–62-42

PAGRINDINIO UGDYMO  PROGRAMA

 • Pasirinkti programą gali mokiniai, baigę formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
 • Muzikavimo dalyko uždaviniai:
 1. gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą;
 2. tobulinti fortepijono valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos naudojimą;
 3. skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.
 • Muzikavimo veiklos sritys:
 1. muzikavimo technikos įvaldymas;
 2. muzikos kūrinių interpretavimas;
 3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
 • Muzikavimo dalyko mokinių pasiekimai:
Gebėjimai
Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius.
Tobulinti garso išgavimo įgūdžius.
Tobulinti techninius grojimo įgūdžius.
Įvaldyti pagrindinius pedalizacijos  principus.
Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius.
Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius.
Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose.
 • Kūrinių skaičius per mokymosi metus:
Muzikos instrumentas

Mokymosi metai

(klasės)

Kūrinių skaičius per mokymosi metus
Stambios  formos kūriniai Polifoniniai kūriniaiPjesės, dainosGamosEtiudai
Fortepijonas5-81–21–22–42-41–2
 • Mokiniai skatinami groti ansambliuose.
 • Ansamblio dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį.
 • Ansamblio dalyko tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, reikalingų atsiskleisti kūrybiškumui ir artistiškumui.
 • Be pagrindinio instrumento mokiniai mokosi solfedžio, chorinio dainavimo, o nuo 5 kl. muzikos istorijos. Plačiau apie tai galima sužinoti meno mokyklos ugdymo plane.

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  SMUIKO PRADINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
 • Muzikavimo smuiku dalyką sudaro trys veiklos sritys:
 1. muzikavimo technikos įvaldymas – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, ritminis tikslumas;
 2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
 3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys.
 • Pirmaisiais muzikavimo dalyko mokymo metais skiriama 1 savaitinė valanda, nuo antrųjų mokymosi metų –2 savaitinės valandos.
 • Smuiko dalyko mokinių pasiekimai:
Susipažinti su muzikos instrumentu ir galėti jį naudoti.
Pažinti muzikinį raštą ir perskaityti jį naudojant muzikos instrumentą.
Kairės rankos pirštų rėmimas į grifą.
Kairės rankos pirštų krintančiojo tipo judesių aktyvumo valdymas.
Dešinės rankos svorio rėmimas į stryko virbą.
Atlikti nesudėtingos faktūros, skirtingo charakterio kūrinius.
Atliekant kūrinius laikytis tempo, dinamikos, artikuliacijos nuorodų. Įsisavinti pagrindinius štrichus.
Dalyvauti mokyklos  koncertuose ir kituose muzikiniuose, meniniuose, kultūriniuose renginiuose.
 • Kūrinių skaičius per mokymosi metus:
Muzikos instrumentasMokymosi metaiKūrinių skaičius per mokymosi metus 

Stambios formos kūriniai

Pjesės, dainosEtiudaiGamosSavaitinės valandos
Smuikas18–105 1
2–41-24–64-65-62

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Pasirinkti programą gali mokiniai, baigę formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
 • Muzikavimo veiklos sritys:
 1. muzikavimo technikos įvaldymas;
 2. muzikos kūrinių interpretavimas;
 3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
 • 23. Muzikavimo dalyko mokinių pasiekimai:
Gebėjimai
Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius.
Tobulinti garso išgavimo įgūdžius.
Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius.
Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius.
Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose.
 • Kūrinių skaičius per mokymosi metus:
Muzikos instrumentasMokymosi metaiKūrinių skaičius per mokymosi metus 

Stambios formos kūriniai

Pjesės, dainosEtiudaiGamosSavaitinės valandos
Smuikas5-81-21-24-64-52-3
 • Mokiniai skatinami groti ansambliuose.
 • Ansamblio dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį.
 • Ansamblio dalyko tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, reikalingų atsiskleisti kūrybiškumui ir artistiškumui.
 • Be pagrindinio instrumento mokiniai mokosi solfedžio, chorinio dainavimo, o nuo 5 kl. muzikos istorijos. Plačiau apie tai galima sužinoti meno mokyklos ugdymo plane.