Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Apie mus

Apie mus

Mokyklos misija

Ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybę. Nuosekliai ir sistemingai plėtoti dailės, muzikos, šokio sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, tenkinti meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius, sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą.

Mokyklos vertybės

Dora, pagarba asmeniui, pagarba kolektyvui, tolerancija, kūrybingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, optimizmas, pagarba tautos ir krašto kultūrai

 

Mokyklos filosofija

„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka)

Mokyklos prioritetai

Ugdymo prieinamumas ir kokybė.

Aktyvi ir bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė.

Moderni, skatinanti veikti aplinka.

 

1966 metais pradėjo veikti Jurbarko muzikos mokykla. 1990 metais Jurbarke užaugusio garsaus dainininko ir chorvedžio Antano Sodeikos garbei muzikos mokyklai suteiktas Antano Sodeikos vardas. O nuo 2007 metų, įvedus choreografijos ir dailės skyrius, muzikos mokykla pradėta vadinti Antano Sodeikos meno mokykla.

Mokykloje kuriama jauki, estetiška, saugi aplinka, pasitikėjimu ir pagarba pagrįsta atmosfera. Ugdomi ne tik meniniai sugebėjimai, bet ir bendrieji žmogaus bruožai – kūrybiškumas, komunikabilumas, tolerancija, savigarba ir kt.

Mokykloje mokiniai mokosi pagal muzikos, dailės, šokio ugdymo programas: pradinio, pagrindinio bei išplėstinio ugdymo programą. Mokiniai savo kūrybinius gebėjimus gali išreikšti ne tik individualiose pamokose, bet ir dalyvaudami kolektyvuose: tautinių šokių kolektyve „Mituvėlė“, jaunių chore, pučiamųjų instrumentų orkestre „Šventė“, choreografinėje grupėje prie pučiamųjų instrumentų orkestro,  smuikininkų, kanklininkų, skudutininkų, akordeonininkų ansambliuose, dailės skyriaus mokiniai dalyvaudami pleneruose, stovyklose. Meno mokykla skatina mokinius  ir stengiasi, kad jie dalyvautų kuo įvairesnėje ir platesnėje meninėje veikloje. Mokiniai dalyvauja visoje eilėje koncertų, festivalių, konkursų, parodų, renginių, meninių akcijų, bendrų švietėjiškų, kultūrinių projektų ir yra  įvairių švenčių dalyviai. Mokyklos meninė veikla  matoma ir girdima ne tik  Jurbarko miesto ir rajono viešosiose erdvėse, bet  ir šalyje bei pristatoma savo partneriams iš Vokietijos, Italijos, Moldovos. Patys gabiausi vyksta į respublikinius konkursus, kuriuose pelnomos prizinės vietos Glaudžiai bendradarbiaujama su miesto ir rajono bendrojo ugdymo  mokyklomis, įstaigomis, bažnyčiomis, organizacijomis. Palaikomi nuolatiniai ryšiai su Kauno Juozo Gruodžio konservatorija bei įvairiomis respublikos muzikos ir meno mokyklomis, su kuriomis Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla rengė bendras programas. Tęsiama draugystė su Vokietijos Crailsheimo miesto muzikos mokykla, Moldovos Criuleni (Kriulenio) miesto meno mokykla. Mokytojų, mokinių pagalba neapsiriboja meno mokykla – daug mokytojų ir mokinių dalyvauja kultūros centro kolektyvų veikloje.

Organizuojami tradiciniai renginiai: „Padainuosime sustoję“, „Į meno šalį“, „Dailininko knyga“, respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Pavasario mozaika“, Laisvės gynėjų dienos koncertas Vytauto Didžiojo progimnazijoje, koncertai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti Juodaičių bendruomenei, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bendruomenei, Jurbarko bendruomenei, akcija „Skambantis parkas“, rugsėjo 1-osios šventė, mokyklą baigusių mokinių koncertas ir kt.

Mokykla didžiuojasi mokytoju, kompozitoriumi Kęstučiu Andriumi Vasiliausku, parašiusiu visiems gerai žinomas dainas „Žemėj Lietuvos“, „Brangiausios spalvos“ ir kt.

Svarbiausi mokyklos gyvenimo įvykiai fiksuojami virtualioje erdvėje: informaciją apie mokyklos veiklą, tikslus, mokinių pasiekimus ir laimėjimus, dalyvavimą projektuose bei renginiuose galima rasti mokyklos internetinėje svetainėje www.jurbarkomenomokykla.lt, mokyklos facebook puslapyje,  savivaldybės internetinėje svetainėje, spaudoje.

Antanas Sodeika