Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Paslaugos

Paslaugos

Mokykloje kviečiame mokytis pagal muzikos, dailės, šokio formalųjį švietimą papildančias programas.

Taip pat mokykla vykdo kitas neformaliojo švietimo programas : ankstyvojo meninio ugdymo 3-4 ir 5-6 metų vaikams, meninės saviraiškos – mokiniams , kurie dėl tam tikrų aplinkybių negali mokytis FŠPU programose, suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo.

Pasirenkamasis vaikų ugdymas

(pgl. ŠĮ – Kitas neformalusis vaikų švietimas)

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas

FŠPU

Neformalusis vaikų ugdymas

NU

·        Ilgalaikės programos

·        Gali vykdyti muzikos dailės, menų, sporto ir kitos FŠPU mokyklos

·        Tikslas – sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus, įgūdžius ir suteikti papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų

·        Trumpalaikės programos

·        Gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai ir FŠPU mokyklos

·        Tikslas – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas

 

Norint mokytis Jurbarko meno mokykloje reikia atvykti į mokyklą parašyti prašymą, arba atsiųsti el.paštu. Info@jurbarkomenomokykla.lt 

Prašymas