Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Paslaugos

Paslaugos

Mokykloje kviečiame mokytis pagal muzikos, dailės, šokio formalųjį švietimą papildančias programas.

Taip pat mokykla vykdo kitas neformaliojo švietimo programas : ankstyvojo meninio ugdymo 3-4 ir 5-6 metų vaikams, meninės saviraiškos – mokiniams , kurie dėl tam tikrų aplinkybių negali mokytis FŠPU programose, suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo.

Pasirenkamasis vaikų ugdymas

(pgl. ŠĮ – Kitas neformalusis vaikų švietimas)

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas

FŠPU

Neformalusis vaikų ugdymas

NU

·        Ilgalaikės programos

·        Gali vykdyti muzikos dailės, menų, sporto ir kitos FŠPU mokyklos

·        Tikslas – sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus, įgūdžius ir suteikti papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų

·        Trumpalaikės programos

·        Gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai ir FŠPU mokyklos

·        Tikslas – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas

Norint mokytis Jurbarko meno mokykloje reikia atvykti į mokyklą parašyti prašymą, arba atsiųsti el.paštu Info@jurbarkomenomokykla.lt 

Prašymas

 

Jurbarko savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T2-289 nustatyti nauji įkainiai už mokyklos teikiamas paslaugas. Įkainiai mokyklos mokiniams įsigalios nuo 2024 metų rugsėjo 1 d., o kiti įkainiai ir nuomos mokesčiai ne mokyklos mokiniams galioja nuo sprendimo priėmimo dienos.

Nuo rugsėjo įsigaliosiantys įkainiai, kurie bus perskaičiuojami, kai kils Valstybės nustatyta minimali mėnesinė alga:

UGDYMO IR KITŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.

Nr.

Ugdymo programos pavadinimas

Trukmė / kiekis / matas

Paslaugos kaina (Eur) / proc. LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

Pastabos

1.

Mokestis už Mokyklos ugdytinių ugdymą

1.1.

Pradinio ir pagrindinio FŠPU programa

Mėnuo 

18,48  Eur

2 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

 

1.2.

Ankstyvojo meninio ugdymo programa

Mėnuo

9,24 Eur

1 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

 

1.3.

Antroji specialybė pradinio ir pagrindinio FŠPU programą lankantiems ugdytiniams

Mėnuo

9,24 Eur

1 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

 

1.4.

NVŠ Meninės saviraiškos programos

Mėnuo

18,48 Eur

2 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

 

1.5.

Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa (individualios pamokos)

Pamoka

9,24 Eur

1 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

Jei 1 val per mėn – 36,96 Eur, jei 2 val – 73,92 Eur

1.6.

Suaugusiųjų dailės ugdymo programa (grupinės pamokos)

Mėnuo

27,72 Eur

3 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

 

3.

Mokestis už instrumentų ir patalpų nuomą

3.1.

Muzikos instrumento, kainuojančio iki 290 eurų, nuoma Mokyklą lankantiems ugdytiniams

1 vnt. per mėnesį

3,70 Eur

0,4 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

 

3.2.

Muzikos instrumento, kainuojančio nuo 290 iki 870 eurų, nuoma Mokyklą lankantiems ugdytiniams

1 vnt. per mėnesį

5,08 Eur

0,55 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)

 

3.3.

Muzikos instrumento, kainuojančio daugiau kaip 870 eurų, nuoma Mokyklą lankantiems ugdytiniams

1 vnt. per mėnesį

6,93 Eur

0,75 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)