Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Dailė

Dailė

Inesa Bosaitė
Lina Rušienė
  • Inesa Bosaitė – dailės mokytoja metodininkė
  • Lina Rušienė  – dailės mokytoja metodininkė
  Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės  skyrius įkurtas 2007 metais. Šiuo metu jame mokosi 65 mokiniai iš Jurbarko miesto ir rajono. Mokslas trunka 7 metus. Vykdomos dvi ugdymo programos: pradinio ugdymo programa trunkanti tris metus, pagal kurią mokomi 1-3 klasių mokiniai ir pagrindinio ugdymo programa, kuri trunka keturis metus, pagal kurią mokomi 4-7 klasių mokiniai. Pirmus tris metus mokiniai mokosi grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos.  4-7 klasių mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos, dailėtyros ir erdvinės plastikos. Pamokos vyksta tris kartus per savaitę. Dailės skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiose parodose, meninėse akcijose, vykstančiose ne tik mokykloje, mieste, bet ir už jo ribų. Gabiausi mokiniai dalyvauja konkursuose. Jau ne vienas yra tapęs  laureatu ne tik savo rajone, bet ir visoje Lietuvoje, bei užsienyje. Vykstame į pažintines ekskursijas, susitinkame su įdomiais menininkais. Draugaujame su Šakių meno mokyklos dailės skyriumi. Kiekvieną rudenį ir pavasarį rengiame bendrus plenerus gražiausiose Jurbarko ir Šakių rajonų vietose. Dailės skyriaus mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečių pabaigoje vyksta mokinių žinių patikrinimas – darbų parodos. Trečiokai II pusmečio pabaigoje laiko keliamuosius egzaminus, o baigdami mokyklą  – daro baigiamąjį darbą.