Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Tautiniai instrumentai ir akordeonas

Tautiniai instrumentai ir akordeonas

Audrius Daučianskas
Rima Balčiūnienė
Laurynas Antanaitis
 • Audrius Daučianskas – akordeono vyr. mokytojas. Metodinės grupės pirmininkas.
 • Rima Balčiūnienė – kanklių mokytoja metodininkė
 • Laurynas Antanaitis –  akordeono vyr. mokytojas

 

Tautinių instrumentų ir akordeono skyriuje dirba keturi mokytojai. Jau daug metų mokykloje gyvuoja skudutininkių ansamblis ir kanklių ansamblis „Smilga”. Abu kolektyvai daug koncertuoja, dalyvauja respublikinėse dainų šventėse.

Jauni, perspektyvūs akordeono klasės mokytojai. Abu jie  aktyviai dalyvauja mokyklos koncertiniame gyvenime ir augina būrį mokinukų. Džiaugiamės sėkmingai organizuojamomis mokinių vasaros kūrybinėmis stovyklomis.

Tautinių instrumentų ir akordeono skyriuje siūlome mokytis pagal kanklių arba akorddeono formalųjį švietimą papildančias programas.

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO  KANKLIŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
Gebėjimai
Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti naudojant muzikos instrumentą.
Taisyklingai sėdint išgauti kokybišką garsą.
Atliekant kūrinius laikytis tempo, dinamikos, artikuliacijos nuorodų.
Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose muzikiniuose, meniniuose, kultūriniuose renginiuose.
 • Kūrinių skaičius per mokymosi metus:
Muzikos instrumentas Mokymosi metai Kūrinių skaičius per mokymosi metus  

Stambios formos kūriniai

 

 Polifoniniai kūriniai Pjesės, dainos Etiudai Gamos Savaitinės valandos
Kanklės 1 8–10 2 1
2-4 1-2 1-2 4-6 2-4 2–4 2

 

PAGRINDINIO UGDYMO  PROGRAMA

 • Pasirinkti programą gali mokiniai, baigę formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
 • Programą įgyvendinantys mokytojai privalo turėti mokytojo kvalifikaciją.
 • Muzikavimo veiklos sritys:
 1. muzikavimo technikos įvaldymas;
 2. muzikos kūrinių interpretavimas;
 3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Gebėjimai
Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius.
Tobulinti garso išgavimo įgūdžius.
Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose
 • Kūrinių skaičius per mokymosi metus:
Muzikos instrumentas Mokymosi metai Kūrinių skaičius per mokymosi metus
St. formos kūriniai  Polifoniniai kūriniai Pjesės, dainos Gamos Etiudai
Kanklės 5 -8 1–2 1–2 2–3 2–4 2–4

 

 • Mokiniai skatinami groti ansambliuose.
 • Ansamblio dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį.
 • Be pagrindinio instrumento mokiniai mokosi solfedžio, chorinio dainavimo, o nuo 5 kl. muzikos istorijos. Plačiau apie tai galima sužinoti meno mokyklos ugdymo plane. 

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO AKORDEONO PRADINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.

 

 • Muzikavimo akordeonu dalyką sudaro trys veiklos sritys:
 1. muzikavimo technikos įvaldymas – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, ritminis tikslumas;
 2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
 3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys.
 • pirmaisiais muzikavimo dalyko mokymo metais skiriama 1 savaitinė valanda, nuo antrųjų mokymosi metų –2 savaitinės valandos.
 • Akordeono dalyko mokinių pasiekimai:

 

Gebėjimai
Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti naudojant muzikos instrumentą.
Taisyklingai sėdint išgauti kokybišką garsą.
Lygiai ir ramiai valdyti dumples, išgauti dinaminius niuansus, naudoti įvairius garso išgavimo būdus.
Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose.

 

 • Muzikavimo akordeonu kūrinių skaičius per mokymosi metus:
Muzikos instrumentas Mokymosi metai   Kūrinių skaičius per mokymosi metus  

Stambios formos kūriniai

 

 Polifoniniai kūriniai Pjesės, dainos Gamos Etiudai Savaitinės valandos
Akordeonas 1 8–10 1-2 1
2-4 1-2 1-2 4-6 2-4 2-4 2

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Pasirinkti programą gali mokiniai, baigę formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programą.
 • Programos trukmė – 4 metai.
 • Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė.
 • Įgyvendinant programą, mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo.
 • Muzikavimo veiklos sritys:
 1. muzikavimo technikos įvaldymas;
 2. muzikos kūrinių interpretavimas;
 3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

 

Muzikos instrumentas Mokymosi metai Kūrinių skaičius per mokymosi metus
St. formos kūriniai  Polifoniniai kūriniai Pjesės, dainos Gamos Etiudai

Akordeonas

 

5-8 1–2 1–2 2–3 2–4 2–4
   

 

 • Mokiniai skatinami groti ansambliuose.
 • Ansamblio dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį.
 • Ansamblio dalyko tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, reikalingų atsiskleisti kūrybiškumui ir artistiškumui.
 • Be pagrindinio instrumento mokiniai mokosi solfedžio, chorinio dainavimo, o nuo 5 kl. muzikos istorijos. Plačiau apie tai galima sužinoti meno mokyklos ugdymo plane.