Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Mokyklos personalas

Mokyklos personalas

Mokyklos direktorius
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Monika Buitkuvienė
Vyriausioji buhalterė Rasa Laskevičienė
Sekretorė Edita Balšaitienė
Ūkvedė Reda Bakšienė
Muzikos instrumentų priežiūros specialistas Kęstutis Andrius Vasiliauskas
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas Kęstutis Vaznys
Valytoja kiemsargė Ilona Bastienė
Valytoja Giedrė Ališauskienė