Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji

Meno mokykla puoselėja nuostabią tradiciją – nepriklausomybės atkūrimo dieną kovo 11-ąją dovanoti koncertą Jurbarko miestui ir kraštui. Ir šiais metai koncertas įvyko Jurbarko kultūros centre. Jo, kaip visuomet, nuoširdžiai laukė ir kruopščiai ruošėsi ir mokiniai, ir mokytojai. Koncertą jautriu kūriniu D. Bukausko „Malda už taiką“ pradėjo koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, vadovas Vincas Bakšys. Koncerto „varikliuku“ puikiais vedėjais debiutavo mokyklos mokytojai Rugilė Antanaitienė ir Laurynas Antanaitis. Koncerto programos kūriniai skambėjo visais mūsų mokykloje mokomais instrumentais, šoko geriausi šokėjai ir stebėjome dailininkų darbus bei veiklas. 

Tėvų iniciatyva įsteigtas, Aušros ir Liudo Kazlauskų padėkos ženklas AUKSINĖ NATA šiais metais buvo įteiktas dviem puikioms mūsų mokyklos mokytojoms. Jadvygai Žemliauskienei už ilgametį nuoširdų darbą, išugdytas akoredonininkų kartas ir puikiai paruošiamus solfedžio mokinius ir jaunai, entuziastingai mokytojai Ievai Janauskaitei už Šokio skyriaus auginimą ir suklestėjimą. 

Ačiū mieli mokiniai, tėvai ir mokytojai, kad galime vieni kitais džiaugtis ir didžiuotis!