Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Mokytojo Domanto Miliaus seminaras

Mokytojo Domanto Miliaus seminaras

Kovo 16 dieną Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje vyko seminaras „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“, kuriame savo asmeninėmis įžvalgomis apie demokratiškumo apraiškas pedagoginiame darbe, mokinių motyvacijos būdus ir šiuolaikinės kartos sudominimą muzikos mokslu dalinosi Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ekspertas, akompaniatorius ekspertas, Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė” koncertmeisteris Domantas Milius.

„Ypatingai smagu, kad Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorius Gytis Gvozdas, pavaduotoja Monika Buitkuvienė bei gausiai susirinkęs meno mokyklos kolektyvas, taip šiltai ir betarpiškai priėmė mane pristatyti mokinių mokymosi sėkmės pavyzdžius, kurie buvo paskatinti demokratinio ugdymo ir požiūrio į pačio mokinio asmeninius ugdymosi ir aplinkos kūrimą tiems poreikiams pasireikšti. Į diskusijas įsitraukę meno mokyklos mokytojai paskatino atviriau pasidalinti metodine patirtimi. Mokinio muzikos mokymosi motyvacijai turi įtakos vidiniai ir išoriniai veiksniai – motyvai. Jie vienas kitą veikia kaip tam tikra sistema. Ugdytinis nėra izoliuotas nuo aplinkos ir jos įtakos. Todėl mokytojas pirmiausia turėtų pasirūpinti, kad klasėje būtų sukurta geranoriška, bendradarbiavimą ir savitarpio pasitikėjimą skatinanti aplinka. Jis turėtų nuolat turėti omenyje tai, kad mokinio mokymosi motyvacija didele dalimi lemia jis pats, kaip asmenybė, kaip pavyzdys tiek profesionalumo, tiek žmogiškumo prasme. “ – dalinosi įžvalgomis apie vestą seminarą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje fortepijono mokytojas Domantas Milius.

Demokratinis ugdymas muzikos ar meno mokykloje – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, mokinių laisvės kurti ugdymo turinį bei abipusės pagarbos principais. Demokratinėje muzikos/meno mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.