Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Skambantis parkas

Skambantis parkas

Birželio 1-9 dienomis Jurbarko Dvaro parke vyko mūsų mokyklos organizuojama akcija „Skambantis parkas“. Akciją pradėjo Jurbarko rajono moksleivių chorai suvažiavę į chorų šventę „Mes čia“. Birželio 2d., lietučio nuprausti, „Skambančiame parke grojo kanklininkai ir pianistai. Žvarbokas oras neišgąsdino ir gausaus būrio susirinkusių klausytojų. Birželio 5 d. mokyklą su koncertu aplankė Tauragės ir Šilutės meno mokyklų mokytojai ir mokiniai, o parke šoko šokio klasės absolventės. Birželio 6 d. Solinio dainavimo ir smuiko klasių pasirodymą stebėjo bene gausiausias klausytojų būrys, lepino saulėtas oras ir žydinčių akacijų aromatas. Birželio 7 d. Akordeoninkų  muzika žavėjo ne tik puikiai išmoktais motyvais, bet ir šauniomis improvizacijomis, bei mokinio Tado Kulikausko kūryba. Birželio 9d.  Skambančio parko akciją užbaigė pianistai. Skambančiame parke muzikosir vasaros spalvas ir įspūdžius tapė dailės klasių mokiniai. Nuoširdi padėka visiems mokiniams kūrusiems skambantį parką. Ačiū mokytojams, kurių rūpesčiu Dvaro parkas savaitei buvo tapęs Skambančiu parku: Vincui Bakšiui, Monikai Buitkuvienei, Rimai, Balčiūnienei, Jovitai Misiūnienei, Danutei Švedienei, Evelinai Šauklienei, Ievai Janauskaitei, Rūtai Šličkutei, Vidai Račkauskienei, Laurynui Antanaičiui, Audriui Daučianskui, Rositai Česnulevičiūtei !